امروز : دوشنبه 31 شهريور 1399
شرکت توانیر
شرکت توانیر
پرچم ایران
ثبت پیشنهاد - کاربر مهمان
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

iot monitoring devices

در دنیای امروزه با استفاده از تکنولوژی iot (اینترنت اشیا) امکان مانیتورینگ node ها(پایه های روش...

تعداد پیشنهاد : 28
“داخل سازمان”
بیشترین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

برگزاری کارگاه آموزشی تکمیلی برای تشریح سوالات آزم...

پیشنهاد میشود به منظور بهبود فرآیندهای آموزشی در حوزه نظارت، بعد از برگزاری آزمون، وبینار تشریح...

تعداد پیشنهاد : 923
“خارج سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده خارج از سازمان

ایمن سازی پایه های روشنایی

به جهت جلوگیری سرقت دریچه فیوز ، قطع ، سرقت یا عدم برقراری سیستم ارت ، دستکاری توسط مردم ، شهر...

تعداد پیشنهاد : 69
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های مصوب

برگزاری کارگاه آموزشی تکمیلی برای تشریح سوالات ...

پیشنهاد میشود به منظور بهبود فرآیندهای آموزشی در حوزه نظارت، بعد از برگزاری آزمون، وبینار تشریح...

تعداد پیشنهاد : 223
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های اجرا شده

برگزاری کارگاه آموزشی تکمیلی برای تشریح سوالات ...

پیشنهاد میشود به منظور بهبود فرآیندهای آموزشی در حوزه نظارت، بعد از برگزاری آزمون، وبینار تشریح...

تعداد پیشنهاد : 141
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد مصوب

گواهی صلاحیت دوره ای ناظر تیرسازی شرکتهای توزیع

پیشنهاد میشودبعد از سنجش تسلط ناظر های بخش تیرسازی شرکت هاز توزیع سطح کشور نسبت به صدور و تمدید...

تعداد پیشنهاد : 923

آمار کلی پیشنهادها

  • تعداد ثبت شده: 12333
  • در دست بررسی: 2144
  • مصوب: 1929
  • رد شده: 7623
  • اجرا شده: 738

نظرسنجی

نظرسنجی وجود ندارد