امروز : پنجشنه 19 تير 1399
شرکت توانیر
شرکت توانیر
پرچم ایران
ثبت پیشنهاد - کاربر مهمان
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

کاهش نواقص اطلاعات ارسالی وب سرویس تجمیع خاموشی ها

بررسی و کنترل خطاها و داده هایی که ناقص ارسال شده است. تا بتوان فرمول های قابلیت اطمینان را با...

تعداد پیشنهاد : 30
“داخل سازمان”
بیشترین پیشنهاد دهنده داخل سازمان

دبیران کارگروه های تخصصی در بروزرسانی آیین نامه ها...

پیشنعاد میشود با توجه به اینکه اصلی ترین ذینفعان اجرای آیین نامه های اجرایی نظام پیشنهادها، دبی...

تعداد پیشنهاد : 841
“خارج سازمان”
آخرین پیشنهاد دهنده خارج از سازمان

1765- روشهای کنترل و کاهش سطح اتصال کوتاه پستها...

? در کنار بحث کنترل اتصال کوتاه، اصلاح و تکمیل آرایش برخی از پست ها، خازن گذاری و جایابی ترانسف...

تعداد پیشنهاد : 25
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های مصوب

دبیران کارگروه های تخصصی در بروزرسانی آیین نامه...

پیشنعاد میشود با توجه به اینکه اصلی ترین ذینفعان اجرای آیین نامه های اجرایی نظام پیشنهادها، دبی...

تعداد پیشنهاد : 154
“داخل سازمان”
رکورد دار پیشنهاد های اجرا شده

دبیران کارگروه های تخصصی در بروزرسانی آیین نامه...

پیشنعاد میشود با توجه به اینکه اصلی ترین ذینفعان اجرای آیین نامه های اجرایی نظام پیشنهادها، دبی...

تعداد پیشنهاد : 98
“داخل سازمان”
آخرین پیشنهاد مصوب

نظارت عالیه توسط دفاتر تخصصی با استفاده از ظرفی...

پیشنهاد میشود برای نظارت عالیه بر روند اجرایی شدن دستورالعمل ها از ظرفیت خود شرکت های توزیع است...

تعداد پیشنهاد : 841

آمار کلی پیشنهادها

 • تعداد ثبت شده: 12132
 • در دست بررسی: 2072
 • مصوب: 1827
 • رد شده: 7596
 • اجرا شده: 671

نظرسنجی

نظرسنجی وجود ندارد

آمار بازدید

 • امروز: 52
 • دیروز: 152
 • ماه: 1110
 • سال جاری: 11873
 • کل: 139194
 • افراد آنلاین:
 • تعداد اعضا: 1241

فراخوان ها

فراخوانی وجود ندارد